ARTEFACTS

Hero or Warrior (Tsam figure)

  • /
  •  
  • Tsam figure
  • Wood
  • Height: 26,2 cm / Width: not filled / Depth: not filled
  • Collection: Leder/ Umlauff, Inv. Nr.: 33501
  • Völkerkundemuseum vPST Heidelberg
  • © Völkerkundemuseum vPST Heidelberg/ ÖAW
  •  
Hero or Warrior (Tsam figure)
/ Mongolia / © Völkerkundemuseum vPST Heidelberg/ ÖAW

SIMILAR ARTEFACTS