ARTEFACTS

7th Bogd Jebtsundamba

 • 7-р Богд гэгээн/ 7-р Жавзандамба хутагт / 7-r Bogd gegeen / 7-r ǰawjandamba xutagt
 • Doloγaduγar Boγda gege(ge)n / Doloγaduγar ǰibǰundamba qutuγtu
 • khal kha rje btsun dam pa sku phreng bdun pa
 • n.e.
 •  
 • Statue
 • 19th century
 • Wood
 • Height: 8 cm / Width: not filled / Depth: not filled
 • Collection: Hans Leder, Inv. Nr.: 64857
 • Weltmuseum Wien
 • © KHM mit MVK und ÖTM
 •  
7th Bogd Jebtsundamba
/ Mongolia / 19th century / Weltmuseum Wien / © KHM mit MVK und ÖTM

SIMILAR ARTEFACTS